Money Lover

Giúp bạn quản lý chi tiêu hiệu quả

Tải xuống

Theo dõi thu chi đơn giản

Ghi chép và phân loại chi tiêu chỉ trong 5 giây

Chi tiêu hợp lý

Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý dựa trên các khoản thu chi hàng tháng của bạn

Tiết kiệm hiệu quả

Thiết lập, nhắc nhở bạn về các khoản tiết kiệm, giúp bạn nhanh chóng đạt được những mục tiêu mong muốn

Bảo mật cao

Xây dựng trên tiêu chuẩn bảo mật cao nhất của ngân hàng

Một tài khoản, nhiều thiết bị

Đồng bộ hóa dữ liệu, giúp bạn tiếp tục quản lý chi tiêu trên nhiều thiết bị

Quản lý theo ví

Dễ dàng sắp xếp và điều chỉnh các khoản chi tiêu riêng biệt với các ví khác nhau

Đơn giản - Tối ưu - Bảo mật